6 Album: maken, bewerken en tonen

Top

Introductie
Scannen
GPS data
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

TopoAlbum is geen tekenprogramma en ook geen foto bewerking programma. Afbeeldingen, zoals foto's, worden in TopoAlbum niet zozeer gemaakt als wel ingevoerd. U zet de afbeeldingen van de digitale fotocamera eerst ergens op de harde schijf. De organisatie van uw fotoverzameling in bestandsmappen op de harde schijf is geheel door u te bepalen. De foto bestanden zelf worden door TopoAlbum niet veranderd. Wel is het handig om de foto's niet te bewerken op een manier die de bestandstijden veranderd voordat ze in TopoAlbum zijn ingevoerd.

Het invoeren van afbeeldingen

Voor het invoeren van foto's is het aan te raden om de kaart te kiezen van waar de foto's genomen zijn. Hierdoor wordt de standaard tijdzone ingesteld op de voor de foto's juiste waarde. Natuurlijk kan die later worden gewijzigd maar dat is dan weer extra werk.

Kies dan het menu "Bestand - Invoeren afbeeldingen..." waarna het standaard "Open" dialoog verschijnt.

U selecteert hier een of meerdere ('Shift' of 'Ctrl' toets) bestanden van het type 'jpg', 'bmp', 'gif' of 'tif' en besluit het dialoog met "Open". De afbeeldingen worden dan ingevoerd en de opnametijd van de foto wordt bepaald. Dit is de tijd die met een track tijd wordt vergeleken om de locatie van de afbeelding te bepalen. Hoewel deze tijd later veranderd kan worden is het handig deze initieel al goed te hebben door onbewerkte foto bestanden te gebruiken.

In het meest voorkomende geval van jpg bestanden wordt ook de zogenaamde 'Exif' informatie gelezen. Deze bevat een veelheid van camera gegevens zoals belichtingstijden, gebruik van flits, lichtgevoeligheid instellingen enz. Voor TopoAlbum is voornamelijk de opnametijd van belang.

De Exif opnametijd (indien aanwezig) is in het bestand opgeslagen als een 'kalender tijd', zoiets als

25-09-2004 10:23:43

en bevat geen gegevens over de tijdzone en ook niet of het hier zomer of wintertijd betreft: de meeste camera's hebben daar geen benul van. De standaard tijdzone van de geselecteerde kaart wordt nu gebruikt.

Als geen Exif informatie aanwezig is (bijvoorbeeld doordat de foto is bewerkt door een programma die dit niet gebruikt) dan wordt de opname tijd bepaald door de oudste van de creatie en modificatie bestandstijden te nemen. De standaard tijdzone instelling wordt gebruikt om de locale bestandtijden te corrigeren.

Sommige foto's bevatten GPS Exif informatie. De tijd wordt nu niet meer gebruikt om de opname positie te bepalen want die is dan ook in de Exif informatie beschikbaar. Wel is de GPS tijd nauwkeuriger dan de camera klok. Ook hier is geen tijdzone informatie beschikbaar.

Als de foto's zijn geladen verschijnt een album eigenschappen dialoog op het scherm waarin de verkregen gegevens kunnen worden bekeken en gewijzigd. De plaatsbepaling door opnametijd met tracktijden te vergelijken gebeurt pas nadat het album en zijn gegevens zijn goedgekeurd. Het is daarom van beland nu de opnametijden van de foto's te controleren en eventueel die met de Gps te synchoniseren.

Album

Een album is een verzameling van tracks, routes, waypoints, afbeeldingen. Albums worden gemaakt om te worden vertoond, aan anderen of aan uzelf. Het maken van een album is eenvoudig. Er zijn verschillende manieren.

Met selectie op de kaart
Selecteer op de kaart de tracks, routes en waypoints die in het nieuwe album moeten worden opgenomen. Kies vervolgens het menu "Inhoud - Album..." en kies een naam voor het nieuwe album (of kies een bestaand album). Dan verschijnt het "Album eigenschappen" dialoog. De geselecteerde tracks, routes en waypoints zijn nu in het album opgenomen.
Met selectie in het explorer paneel
Selecteer met de rechter muisknop in het explorer paneel en kies het "Album maken..." uit het context menu. Dan verschijnt het "Album eigenschappen" dialoog. De selectie (of als een map is geselecteerd de inhoud van de map) is nu in het album opgenomen.

Album eigenschappen instellen

Bij het maken van een nieuw album verschijnt dit dialoog automatisch. Om het dialoog te verkrijgen voor een bestaand album, selecteert u het album in het explorer venster en kiest "Eigenschappen".

Het "Album eigenschappen" dialoog heeft verschillende panelen. Het eerste paneel richt zich op het maken van een foto show waarin het foto materiaal van het album (en van de tracks, routes, en waypoints van het album) worden vertoond.

Het meest opvallende element in dit paneel is de afbeelding (als er tenminste afbeeldingen in het album zitten). De getoonde afbeelding is de geselecteerde afbeelding. Met het rechter deel van dit paneel kunnen eigenschappen van deze afbeelding worden gewijzigd.

Het "Album" kader bevat de naam van het album en de tijd waarop het album gemaakt is. Beide kunnen hier gewijzigd worden.

Album inhoud

De inhoud van een album wordt bepaald uit welke objecten er met het album zijn geassocieerd. De associatie panelen geven dus direct de mogelijkheid om de inhoud van het album te wijzigen. Ga bijvoorbeeld naar het 'Afbeeldingen' paneel, en selecteer hier welke foto's er in het album moeten worden opgenomen.

Getoonde afbeelding

Het "Getoonde afbeelding" kader rechts hiervan geeft informatie over de geselecteerde (en getoonde) afbeelding. De naam die hier veranderd kan worden is de naam van de referentie in TopoAlbum, niet de naam van het bestand. Het bestand waarna de referentie verwijst kan gewijzigd worden door de ">" knop. Als u de datum veranderd, kunt u deze aanduiding zelf zetten, maar ook de indicatie 'Auto' gebruiken; in dat geval bepaalt het programma of het toen zomer- ofwel wintertijd was.

Tijd

De tijd van de afbeelding is een datum met dag, maand, jaar, uur, minuut en seconde aanduiding. De datum wordt gevolgd door een indicatie of dit een zomertijd (ZT) of een wintertijd (WT) is.

OriŽntatie

De oriŽntatie van de afbeelding kan horizontaal (als landschap), een kwartslag naar links of een kwartslag naar rechts (als portret) worden ingesteld. Dit bepaald alleen hoe TopoAlbum de afbeelding laat zien; het bestand blijft ongewijzigd.

Trefwoorden

Onder de oriŽntatie radio knoppen vind u een lijst van alle trefwoorden die in het document zijn gedefinieerd. De trefwoorden waarmee de afbeelding is geassocieerd staan hier gemarkeerd en kan hier veranderd worden.

Andere afbeelding selecteren

Het "Show" kader bevat de knoppen om een afbeelding of foto uit het album te kiezen. Bij het openen van een album wordt de eerste afbeelding getoond. Met de knoppen kiest u (van links naar rechts) de eerste, de volgende, de vorige of de laatste afbeelding. De volgorde van de afbeeldingen is of alfabetisch of op tijd geordend. Met het nummer veldje links van de knop "G" kan direct de zoveelste afbeelding worden geselecteerd (type het nummer en druk op "G").

Afbeeldingbestanden worden door TopoAlbum niet veranderd. Instellingen voor een afbeelding, oriŽntatie en opname tijd, worden in het TopoAlbum document opgeslagen. Het is aan te raden om afbeeldingen in TopoAlbum in te voeren voordat ze eventueel door een grafisch programma worden bewerkt. Dat bewerken heeft (minstens) twee nadelen.

  1. De datum van het bestand wordt gewijzigd. Vooral het tijdelijk opslaan van bestanden in gecomprimeerde formaten ("zip" bestanden) kunnen de datum veranderen.
  2. De hoeveelheid detail in een ("jpg" formaat) afbeelding kan veranderen door eenvoudige bewerkingen als het veranderen van de oriŽntatie, of het veranderen van de helderheid of  het contrast (kijk eens naar de bestandgrootte na dergelijke bewerkingen). Doe dit soort bewerkingen daarom nooit op een origineel en bewaar de originelen als read-only bestanden.

Foto show

Om het album als een foto show te vertonen kiest u "Toon" in het "Show" kader. De show begint bij de geselecteerde afbeelding en loopt door tot de laatste foto in het album. De tijd dat elke foto vertoond wordt is in te stellen met het "Tijdsinterval" veld.

Tijdens een fotoshow kunnen de verschillende instellingen veranderd worden. Met de pijltjes toetsen wordt de snelheid vergroot of juist verkleint, of wordt de vorige of volgende foto vertoond. Een niet herkende toets zorgt ervoor dat een dialoog zichtbaar wordt waarmee verschillende instellingen worden gemaakt.