3 GPS data

Top

Introductie
Scannen
GPS data
  Waypoints
  Routes
  Tracks
  GPS
  Importeren
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

GPS data zijn waypoints, routes en tracks. Waypoints en routes kunnen door TopoAlbum op de kaart worden gemaakt. Ze dienen om een wandeling te plannen en bijzondere locaties onderweg te markeren. Tracks worden niet met TopoAlbum op de kaart gemaakt maar worden tijdens een wandeling door de GPS opgenomen en na afloop in TopoAlbum ingevoerd.

Ook waypoints en routes kunnen, net als tracks, van de GPS ingevoerd worden. TopoAlbum onthoudt of een waypoint op de kaart is gemaakt of van de GPS is gehaald. Een gemeten waypoint is immers waardevoller dan een op de kaart gepland waypoint.

In het volgende wordt besproken hoe GPS data in TopoAlbum gemaakt en/of bewerkt wordt. Verder wordt de procedure van het aansluiten van de GPS en het importeren en exporteren van data van de GPS toegelicht.