3.5 Importeren van GPS data

Top

Introductie
Scannen
GPS data
  Waypoints
  Routes
  Tracks
  GPS
  Importeren
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

GPS data uit andere TopoAlbum bestanden kan ge´mporteerd worden door het menu 'Bestand - Invoer selectie uit bestand...' te kiezen. Eerst verschijnt dan het bestand Open dialoog waarmee u het TopoAlbum bestand kiest van waaruit u gegevens wilt importeren. Dan verschijnt het 'Selectie' dialoog. Hier worden de in het bestand aanwezige objecten getoond en kunt u uw keuze maken.

Conflicten

Als het document waarin u een object wilt importeren al een zelfde type object met dezelfde naam bevat dan is er mogelijk een probleem. Als beide objecten volledig identiek zijn (bijvoorbeeld een waypoint met dezelfde naam, dezelfde locatie, hetzelfde icoon en dezelfde tijd) dan is er niets aan de hand; het object hoeft niet ge´mporteerd worden want het is al aanwezig. Als de objecten niet identiek zijn dan is er een conflict: de naam van een type object moet eenduidig zijn.

In dat geval verschijnt het 'Conflict oplossen' dialoog dat verschillende oplossingen bied.

Cut, Copy en Paste

Een andere manier om gegevens tussen TopoAlbum documenten uit te wisselen is met Knippen, Kopieren en Plakken uit het 'Bewerken' menu. Met Knippen en Kopieren worden de geselecteerde objecten in het klembord van de PC geplaatst. Knippen verwijderd dan tevens het object uit het actieve document. U kunt vervolgens een ander document activeren en dan het object importeren met Plakken. Ook nu is een conflict zoals hierboven beschreven mogelijk. De oplossingsmethodiek wordt, net als hiervoor, weer van u gevraagd door het 'Conflict oplossen' dialoog.

Wissen en verwijderen

In een adem met Knippen, KopiŰren en Plakken wordt vaak Wissen genoemd. TopoAlbum kent twee verwante menu's Wissen en Verwijderen die duidelijk van elkaar onderscheiden dienen te worden. Wissen verwijdert de geselecteerde objecten volledig: ze worden uit alle mappen en andere houders verwijderd en houden op te bestaan. De menu opdracht verwijderen kan alleen gegeven worden bij een selectie in het Explorer venster. Dan is ook de map of houder van de selectie bekend en met Verwijderen wordt de selectie uit deze houder weggehaald. Alleen als de selectie zich verder in geen enkele houder meer bevindt houdt deze op te bestaan.

Importeren uit niet TopoAlbum bestanden

Op het web vinden we vele wandelingen, fietstochten, waypoint verzamelingen en dergelijke in te laden bestanden (zie links). 

Het meest voorkomende formaat is dat van Garmin's PCX5 programma. De wpt, rte en trk bestanden van PCX5 kunnen in TopoAlbum worden ingevoerd. Een ander veel voorkomend formaat is gpx dat door de makers van EasyGps is ingevoerd. Ook dit formaat kan worden ingelezen.

De procedure is niet anders dan (hierboven) is beschreven voor TopoAlbum documenten, al moet om het bestand in het bestand open dialoog (dus na 'Bestand - Invoer selectie uit bestand..') te zien het bestandstype filter worden aangepast. Kies dan wpt, rte, trk of gpx in plaats van gps.

Samengevat:

  1. Kies Bestand - Invoer selectie uit bestand.
  2. Zet het bestandstype op wpt, rte, trk of gpx.
  3. Selecteer het bestand.
  4. Sluit het dialoog met open.
  5. Kies uit het selectie dialoog welke waypoints, routes en/of tracks u wilt importeren.