1.2 Interface

Top

Introductie
  Functionaliteit
  Interface
  Instellingen
  Beginnen
Scannen
GPS data
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart Hoogte
Infobase

TopoAlbum probeert het gebruik en verzamelen van kaarten, foto's en GPS data zo eenvoudig mogelijk te maken. De bediening geschiedt, net als elk Windows programma, door gebruik van documenten, menu's, werktuigbalken, vensters en dialogen.

Documenten

Een TopoAlbum document bevat GPS data en foto's en wordt als een bestand op de computer opgeslagen. Verschillende documenten kunnen gelijktijdig geopend zijn. Tussen de documenten kan 'geknipt' en 'geplakt' worden.

De inhoud van een document kan in meerdere vensters gelijktijdig bekeken worden. De vensters kunnen dan bijvoorbeeld de GPS data op verschillende schalen of op andere locaties tonen. Om de data te bewerken selecteert u de grafische representaties en maakt u vervolgens een keuze uit de verschillende menu's. Posities op de kaart verandert u eenvoudig door objecten te slepen.

De verzamelde kaarten en satelliet foto's, evenals de foto informatie die in de TopoAlbum database is opgeslagen, zijn bij alle TopoAlbum documenten beschikbaar.

Document vensters

Bij het openen van een nieuw document wordt initieel het standaard kaart materiaal in een venster vertoond. Een bestaand document gebruikt het kaart materiaal dat bij het document hoort. Het venster bevat drie panelen.

Het linker-boven venster is het exploratie venster en bevat een overzicht van de data in het document. De verschillende gegevens mappen en andere gegevens houders worden met het + of - knopje geopend en gesloten.

Het rechter venster is het kaart venster. Hier wordt GPS data op de kaart vertoond. De grootte van de kaart in het venster is een veelvoud van een afdruk pagina (b.v. A4, zie: kaart instellingen). Met de schuifbalken kan elk deel van de kaart in het venster bekeken worden. Dit is ook het deel dat (met menu "Bestand - Afdrukken") kan worden afgedrukt.

De complete kaart is (veel) groter dan de enkele pagina's in het venster. Om andere delen van de kaart in het venster te tonen verschuiven we de complete kaart. Dit heet 'pannen' of 'panorameren' van de kaart en gebeurt met behulp van de pannen of schuif werktuigen , of met behulp van het context afhankelijke menu (druk op de rechter muisknop in het kaart paneel).

Door in- of uitzoomen verandert de schaal waarop het kaart materiaal vertoond wordt. De grootte van het getoonde kaart deel (in pagina's) blijft ongewijzigd. Gebruik om te zoomen het context menu of het schaal werktuig (het vergrootglas in ). Bij het zoomen blijft het (laatste) geselecteerde punt van de kaart op de zelfde plaats.

Een nieuw venster voor een (al open) document (kies menu "Venster - Nieuw") toont initieel het zelfde kaart materiaal als het bestaande venster. Met het "Kaart - Kaart instellingen" menu kan de kaart, de positie van de kaart en de kaart schaal gewijzigd worden. GPS data kan nu in verschillende vensters met verschillende achtergronden bekeken en bewerkt worden. Veranderingen gemaakt in een venster worden automatisch doorgevoerd in aller andere vensters die bij hetzelfde document behoren.

Het derde (links-onder) paneel is het foto paneel. Initieel toont het de TopoAlbum logo boom. Wordt een foto (of een track die foto's bevat) geselecteerd op de kaart of in het exploratie venster, dan wordt die foto in dit paneel vertoond.