5.2 Kaart tonen

Top

Introductie
Scannen
GPS data
Beheren
Display
  GPS tonen
  Kaart tonen
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

Meerdere kaart vensters

Met het menu "Venster-Nieuw venster" kan een nieuw venster voor het actieve document worden gemaakt. Alle vensters tonen de zelfde gegevens uit het document, maar op verschillende manieren. Verschillende vensters kunnen andere schalen of andere kaarten als achtergrond gebruiken; of ze tonen verschillende gebieden op een kaart.

Kaart instellingen

Met het "Kaart instellingen" dialoog (menu "Kaarten-Kaart instellingen...") kunnen verschillende instellingen van het kaart paneel worden veranderd.

Welke kaart in het kaart paneel wordt getoond wordt bepaald door bij "Kaart naam" een selectie te maken. Bij "Kaart afmetingen (in pagina's)" wordt de grootte van de kaart bepaald, als een veelvoud van een afdruk pagina. Het pagina type en oriŽntatie wordt ingesteld in het "Pagina indeling" kader. Bij het afdrukken moet het type en de oriŽntatie van de pagina niet meer worden veranderd.

Welke oriŽntatie het meest geschikt is hangt voornamelijk af van de routes en de tracks die op de kaart getoond worden. Elke pagina wordt afzonderlijk afgedrukt. Door de verschillende pagina's aan elkaar te plakken kan een grote overzichtskaart gemaakt worden (een alternatief is natuurlijk door op een groot formaat papier af te drukken).

Schaalbalk

Met de "schaalbalk" kan de schaal van de kaart direct worden gezet en hoeft u niet meerdere maken te zoomen.

Alleen de voor de actieve kaart beschikbare schalen zijn in de schaalbalk lijst opgenomen.

Schalenbalk

Als er kaart delen zijn gescand met verschillende oorspronkelijke schalen, dan zullen de kaarten met kleinere schalen als achtergrond dienen voor kaarten met grotere schalen (bijvoorbeeld een kaart met schaal 1:250000 is een achtergrond voor een kaart van schaal 1:50000). Welke oorspronkelijke schalen er voor vertoning in aanmerking komen wordt bepaald door de "Schalen balk".

Alleen de gemarkeerde schalen (die lopen van 10000, 25000, 50000, ... , 250000000) worden voor het tekenen van de kaart gebruikt. Niet alle schalen zijn voor alle kaarten beschikbaar of relevant. Zo is de schaal 1:250000000 alleen echt nuttig voor de wereldkaart.

De markeringen in de "schalen balk" worden aangepast als de schaal van het actieve venster gewijzigd wordt.

Als de "schalen balk" zelf niet zichtbaar is, kijk dan of die wel in het menu "Beeld" als zichtbaar staat gemarkeerd. Hier kunt u deze balk ook verwijderen om meer ruimte te maken voor andere vensters.

Schuifbalk

Het gebied dat in het venster getoond wordt heeft een grootte van enkele pagina's. Dat is voor de meeste kaarten niet groot genoeg. Met de schuifbalken kunnen we over het venster gebied van die enkele pagina's bewegen. Om andere gebieden op de kaart te bekijken gebruiken we de "schuifbalk".

De pijltjes knoppen schuiven de kaart in de aangegeven richting. De grootte van de verschuiving is in te stellen door de knop met de kleine en grote pijl. Deze laatste knop heeft twee standen: aan of uit.

De laatste knop op de schuifbalk, de cirkel met de plus in het midden, is de centreer knop. Door dit werktuig te selecteren veranderd de vorm van de cursor om aan te geven dat u nu een punt op de kaart kunt aanwijzen waarom gecentreerd wordt. Dat punt komt dan in het midden van het venster te staan.

Kaartsoortbalk

Noot: Dit is nog niet aanwezige functionaliteit (v1.5).

Met de "kaartsoortbalk" kunt u het soort kaarten dat wordt vertoond instellen. Kaart soorten zijn bijvoorbeeld satelliet foto's, antieke en niet topografische kaarten, en de gewone topografische kaarten.