7.0 Nieuwe kaart

Top

Introductie
Scannen
GPS data
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
  Ellipso´de
  Datum
  Projectie
  Kaart
Hoogte Infobase

De ingebouwde projecties, geodetische datums en ellipso´den zullen in veel gevallen voldoende zijn om kaartdelen in te voeren. Soms is het handig of noodzakelijk om een nieuwe kaart te maken.

Het kan handig kan zijn om een nieuwe kaart te maken voor een gedeelte van een uitgebreidere kaart dat door u veel bezocht wordt. Een kaart van een provincie bijvoorbeeld. Het laden van het kaartmateriaal gaat dan sneller dan het laden van het totale verzamelde werk voor heel Nederland, BelgiŰ of de hele Benelux. Hiervoor is het slechts nodig om met het "Nieuwe kaart" dialoog een kaart te maken dat gebruik maakt van de bestaande projectie, datum en ellipso´de informatie. Zoeken op het web naar de juiste parameter waarden is dan niet nodig.

Een nieuwe kaart maken is noodzakelijk als een gekochte kaart een projectie, datum en/of ellipso´de heeft die nog niet in TopoAlbum is opgenomen. In dat geval dient u te weten wat een ellipso´de, een geodetische datum en een projectie is. In het volgende worden deze begrippen en hun plaats in TopoAlbum verder verklaard.

Het uiteindelijke scannen en ijken van kaartdelen, evenals het ijken van satelliet foto's behoort tot de standaard taken die met TopoAlbum kunnen worden uitgevoerd. Deze zijn behandeld in het hoofdstuk Scannen.