3.2 Routes

Top

Introductie
Scannen
GPS data
  Waypoints
  Routes
  Tracks
  GPS
  Importeren
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

Een route maken begint door het selecteren van het "route maken" werktuig (4e van links) uit de werktuigbalk . In het kaart venster verandert de cursor in . Selecteer met de linker muisknop het begin van de route op de kaart. Het volgende "Route eigenschappen" dialoog verschijnt.

Met dit dialoog kunnen route eigenschappen gewijzigd worden. Bij het begin van het maken van een route is het alleen gewenst om de naam van de route te geven. Later, als er meer routepunten gegeven zijn, toont dit dialoog ook de lengte en het hoogte profiel. Besluit dit dialoog met OK om verder te gaan met het maken van de route.

Selecteer nu één voor één de volgende punten van de route op de kaart. De statusbalk vertoond de totale lengte van de route en het aantal route punten. Let bij het malen van een route ook op het maximum aantal route punten dat door uw GPS is toegestaan. Als de route klaar is selecteer dan het "normale selectie" werktuig (de pijl in ).

Tijdens het gebruik van het "route maken" werktuig is het mogelijk om de kaart vergroting te veranderen (met het "zoomen" werktuig, het vergrootglas) of om de kaart te verschuiven door de schuifbalken of de kaart te pannen (met het gewenste "pannen" werktuig). Omdat het gemakkelijk is de route later uittebreiden kunt u het maken van een route ook tijdelijk onderbreken.

Route punt locatie veranderen

Met het "normale selectie" werktuig kan een route punt worden verschoven. Houdt de linker muisknop ingedrukt bij de selectie van het route punt en sleep het punt naar de juiste positie. Een eventuele vergissing kan ongedaan gemaakt worden. 

Echte waypoint

Een "echt" waypoint op een route zal op zijn plaats blijven staan bij het verschuiven van het route punt. Om de route verandering te maken wordt bij het schuiven automatisch een nieuw route punt gemaakt om de plaats van het "echte" waypoint in te nemen.

Route uitbreiden

Een bestaande route kan worden uitgebreid door of het begin of het eind punt te selecteren en vervolgens het menu "Bewerken - route uitbreiden" te kiezen. 

Route segment verwijderen

Een route punt/segment kan worden verwijderd door het te selecteren en vervolgens  "Segment verwijderen" uit het context of "Bewerken" menu te kiezen.

Route verfijnen

Een route segment kan ook worden verfijnd. Om bijvoorbeeld een bocht in de weg beter te benaderen selecteert u het betreffende segment en kiest het menu "Verfijnen segment" uit het context of "Bewerken" menu. In het midden van het geselecteerde segment wordt nu een nieuw routepunt toegevoegd dat vervolgens naar de juiste plaats geschoven kan worden.

Route eigenschappen dialoog

Andere route eigenschappen worden gewijzigd met het "Route eigenschappen" dialoog. Bij het maken van een nieuwe route verschijnt dit dialoog vanzelf. Om voor een bestaande route dit dialoog te voorschijn te roepen selecteert u de route (op de kaart of in het explorer venster) en kiest vervolgens "Eigenschappen" uit het context of het "Bewerken" menu. De volgende attributen van de route kunnen hier worden gewijzigd.

Naam:
Elke route heeft een naam van maximaal 30 tekens. De tekens kunnen letters, cijfers, plus, min, underscore of een spatie zijn. De eerste 10 tekens moeten een route op eenduidige wijze identificeren.
Gemaakt op:
Dit is de tijd waarop de route gemaakt is (op de kaart of door te laden van de GPS).
Toon route waypoint namen:
Kies of de route punten met naam moeten worden getoond op de kaart, of alleen als punt.
Toon route naam:
Kies of de route naam op de kaart moet worden getoond. Indien dit is gewenst wordt de route naam bij het eerste segment van de route op de kaart geplaatst.
Toon associaties:
Kies of met de route geassocieerde waypoints ook op de kaart getoond moeten worden als de route zelf wordt getoond.
Route lengte:
Hier wordt de lengte van de route gegeven. 
Aantal route punten:
Hier wordt het aantal punten op de route gegeven. Sommige GPS toestellen hebben een maximum aantal punten van 50, andere een maximum van 250. Wanneer deze aantallen worden bereikt zal TopoAlbum een waarschuwing geven. Zelf kent het programma geen maximum aantal route punten. Ook kan langs een route een track worden gemaakt die vervolgens in de GPS geladen kan worden. 

Onderin het dialoog wordt het hoogte profiel van de route weergegeven. Donkerblauw is de route hoogte en lichtblauw de kaart hoogte. Bij het maken van een nieuwe route vallen deze twee profielen samen en ziet u dus maar 1 profiel.

Alle Route punten hernoemen

Soms worden route punt namen, door het invoeren en automatisch hernoemen bij conflicten, een rommeltje en is het handig alle route punten te hernoemen. Kies hiervoor het menu 'Bewerken - Route punten hernoemen'. Dan verschijnt het volgende dialoog.

Kies de route en type een voorvoegsel zoals 'XYZ'. De route punten worden nu hernoemd als XYZ01, XYZ02 enz. Echte waypoints die op de route liggen worden niet hernoemd. Wordt geen voorvoegsel gegeven, dan gebruikt TopoAlbum de eerste vier letters van de route naam.

Track maken langs de route

Voor fietsers is het aantal routepunten dat in de gps kan worden geladen vaak niet groot genoeg om met een enkele route de fietstocht te kunnen beschrijven. Met het menu 'Bewerken - Route track maken' kan een track langs de route worden gemaakt. In deze track wordt voor elk routepunt nu een trackpunt gemaakt. Deze track kan in de gps worden geladen. Als u later de route verder wilt bewerken, dan is het handig de route te bewaren. Die staat automatisch bij de track.