2 Scannen

Top

Introductie
Scannen
  Welke kaart
  Kaartdeel
  Satellietfoto
GPS data
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

Voor het maken van een nieuwe route is een kaart nodig. Met TopoAlbum kan de gescande kaart  ingevoerd worden. Het programma is niet voorzien van kant en klare kaarten, wel met een aantal geijkte satelliet foto's. De gescande kaartdelen en de satellietfoto's worden door TopoAlbum samengevoegd tot ÚÚn (of meerdere) grote kaart(en). Dit kaartmateriaal is dan beschikbaar op verschillende schalen en kan gebruikt worden om routes te plannen of als achtergrond te dienen voor de vertoning van tracks en waypoints.

Ook voor het ijken van satelliet foto's (veelal gratis verkrijgbaar op het web) zijn goede kaarten  waardevol. Hiervoor is het immers nodig om van een aantal op de satellietfoto herkenbare locaties nauwkeurig de co÷rdinaten te geven. Dit gaat het eenvoudigst door die op een kaart aan te wijzen.

Zowel voor de invoer van gescande kaarten als voor het invoeren van satelliet foto's is een wizzard gemaakt die het proces in verschillende stappen begeleid.

In het volgende geven we enkele tips over het kopen en scannen van kaarten en hoe satellietfoto's kunnen worden geijkt en opgenomen in de kaart.

In het kort

Het invoeren van een kaart gebeurt in de volgende stappen (die alle in het volgende nog uitgebreider beschreven worden).

  1. Bepaal de geodetische datum van de kaart. Deze staat vermeld in de kaart legenda.
  2. Bepaal de schaal van de kaart.
  3. Scan de kaart. Dit gebeurt met verschillende scans en levert een aantal bmp bestanden.
  4. Start de TopoAlbum kaartdeel invoeren wizzard.
  5. Specificeer de juiste kaart (met de juiste datum) en geef de schaal.
  6. Geef de co÷rdinaten van het gebied dat het bmp bestand bevat.
  7. Plaats de hoekpunten van het grid nu op de juiste plaats op de kaart.
  8. Nu kunnen eventuele correcties worden uitgevoerd.
  9. Vervolgens kan de kaart gegenereerd worden.

De kaart verschijnt nu in het kaart venster.