4.3 Selecteren

Top

Introductie
Scannen
GPS data
Beheren
  AssociŽren
  Mappen
  Selecteren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

Een selectie van objecten zoals waypoints, routes, tracks en foto's kan op verschillende manieren gemaakt worden. Acties uit de verschillende menu's werken vaak op een verzameling geselecteerde objecten. Hieronder worden enkele manieren om een selectie te maken toegelicht.

Selectie op de kaart

Selecteer een waypoint, route of track met de linker muisknop op de kaart. Om aan te geven dat een selectie is gemaakt wordt die met aangepaste kleuren getekend. Als de 'Shift' toets gelijk met de muisknop is ingedrukt dan wordt het geselecteerde object aan de selectie toegevoegd. De 'Ctrl' toets verwijdert een geselecteerd object van de selectie.

Een andere manier om op de kaart te selecteren is om een gebied op de kaart te markeren. Houdt hierbij de linker muisknop ingedrukt en verschuif de muis. Tijdens het schuiven en zolang de muisknop is ingedrukt geeft een rechthoek op de kaart aan welk gebied gemarkeerd wordt als de muisknop wordt losgelaten. Alle objecten in het gebied worden nu geselecteerd. De 'Shift' en 'Ctrl' toetsen werken tijdens het selecteren in een gebied net als hierboven beschreven.

Het selectie dialoog

Door het "Bewerken - Selecteren" menu te kiezen verschijnt het selectie dialoog. Door in dit dialoog de gewenste waypoints, routes en tracks etc te markeren wordt een selectie tot stand gebracht. De verschillende soorten objecten bevinden zich in verschillende panelen. Met dit dialoog is het ook mogelijk om teksten, afbeeldingen, albums en mappen te selecteren: op de kaart is dit niet mogelijk.

Het 'waypoint' paneel

Het 'Waypoint' selectie paneel geeft een lijst van alle waypoints. Voor elk waypoint wordt behalve de naam ook het type (de naam van de icoon) en de locatie (in kaart en ellipsoÔde coŲrdinaten) gegeven. Deze gegevens kunnen hier (nog) niet bewerkt worden.

Kies Alles

Er zijn twee 'Kies Alles' knoppen in de selectie dialogen, bedoeld om alle objecten te markeren. De bovenste behoort tot het paneel van een specifiek soort object; hierboven dus waypoints. De benedenste gaat over alle soorten objecten, dus teksten, afbeeldingen, waypoints, routes, tracks, albums en mappen.

Kies niets

Net als 'Kies Alles' zijn ook hier twee knoppen op de selectie dialogen met deze naam. Deze verwijderen alle markeringen van een specifieke soort of van alle soorten.

Kies Mappen en Weg Mappen

Met deze knoppen kunnen een of meerdere trefwoorden geselecteerd worden. Alle objecten die dan met een van de trefwoorden is geassocieerd, wordt aan de selectie toegevoegd of juist verwijderd.

Het 'route' paneel.

Hier worden de routes, met naam en lengte vermeld. De te selecteren routes kunnen worden gemarkeerd.

Het 'tracks' paneel.

Hier worden de tracks, met naam, datum, lengte, start en eindtijden in een lijst vermeld. De gewenste tracks kunnen worden gemarkeerd.

Het 'Afbeeldingen' paneel.

In de lijst links in dit paneel kunnen afbeeldingen voor selectie worden aangekruist. De geselecteerde afbeelding wordt rechts in het paneel getoond. Hier kunnen ook de naam (van de afbeelding, niet van het afbeeldingbestand), de tijd en de oriŽntatie worden ingesteld; het bestand van de afbeelding blijft hierbij ongewijzigd.

Het 'Tekst' paneel.

In de lijst links in dit paneel kunnen teksten voor selectie worden aangekruist. De geselecteerde tekst wordt rechts in het paneel getoond en kan worden gewijzigd, evenals de tijd van de tekst.

Het 'Albums' paneel

Markeer hier de albums die u wilt selecteren. Het selectie paneel zelf biedt geen bewerkingsmogelijkheden voor albums.

Het 'Map' paneel.

Met het 'Map' paneel worden mappen geselecteerd; niet de inhoud van die mappen. Om wel gebruik te maken van trefwoorden ofwel map namen bij het maken van een selectie gebruikt u de knop 'Kies Mappen' om objecten aan de selectie toe te voegen of de knop 'Weg Mappen' om juist objecten uit de selectie te verwijderen.