3.1 Waypoints

Top

Introductie
Scannen
GPS data
  Waypoints
  Routes
  Tracks
  GPS
  Importeren
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

Een waypoint is een gemarkeerde plaats op de kaart. Elk waypoint in TopoAlbum heeft een naam waarvan de eerste zes letters het waypoint eenduidig identificeren. Hiermee kan een waypoint zonder verwarring in b.v. de Garmin GPS worden geladen. Andere attributen van het waypoint zijn het icoon dat op de kaart wordt getoond, de tijd waarop het waypoint is gemaakt en een verzameling vlaggen die aangeven of het waypoint oorspronkelijk van de GPS is geladen (of met TopoAlbum is gemaakt), of het een echt waypoint is (of een punt op een route is) enz.

Waypoints maken

Er bestaan verschillende manieren om een waypoint te maken.

Op de kaart
Selecteer een punt op de kaart met de rechter muis knop en kies "Waypoint maken" uit het context afhankelijke menu. Het waypoint wordt gemaakt in de map 'DATUM_dd_mm_jjj' op de plaats die op de kaart is geselecteerd.
Met het waypoint werktuig
Kies het waypoint werktuig uit de werktuigbalk . De cursor krijgt de volgende vorm .
Selecteer nu de plaats van de waypoint op de kaart. Het waypoint wordt dan gemaakt in map 'DATUM_dd_mm_jjj'.
Met het menu
Kies het menu "Inhoud - Waypoint". Het waypoint wordt gemaakt in de map 'DATUM_dd_mm_jjjj' met als plaats de laatste geselecteerde positie op de kaart.
Met de rechter muis knop
Selecteer met de rechter muisknop een map (of een andere waypoint houder) in het explorer venster en kies "Waypoint maken" uit het context afhankelijke menu. Het Waypoint wordt gemaakt in de waypoint houder, met als plaats de laatste geselecteerde positie op de kaart.

Na elk van deze acties verschijnt het "Waypoint eigenschappen" dialoog om de naam en andere attributen te wijzigen.

Eigenschappen van een waypoint veranderen

Bij het maken van een nieuw waypoint verschijnt dit dialoog automatisch. Om de eigenschappen van een bestaand waypoint te wijzigen kan dit dialoog op een van de volgende manieren worden opgeroepen.

  1. Selecteer een bestaand waypoint met de rechter muis knop (op de kaart of in het explorer venster) en kies "Eigenschappen" uit het context afhankelijke menu.
  2. Selecteer een bestaand waypoint (in het kaart paneel of in het explorer paneel) met de linker muis knop en kies het menu "Bewerken - Eigenschappen". 

Het "Waypoint eigenschappen" dialoog ziet er als volgt uit.

DlgWptProp.jpg (44767 bytes)

Met dit dialoog kunnen de volgende waypoint eigenschappen worden veranderd.

Naam:
De naam bestaat uit maximaal 30 tekens (letters, cijfers, plus, min, underscore of een spatie). De eerste 6 tekens moeten het waypoint eenduidig identificeren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Icoon:
Hier kunt u het icoon selecteren dat op de kaart kan worden getoond om de positie te markeren. Niet alle TopoAlbum iconen kunnen op alle GPS toestellen worden getoond. Die gebruikt in dat geval meestal het vlag icoon.
Gemaakt op:
Dit is de tijd waarop het waypoint is gemaakt, door het definiŰren van een waypoint op de kaart of door het laden van het waypoint van de GPS.

Het volgende kader bevat een aantal attributen die aan of uit gezet kunnen worden.

Toon naam op de kaart:
Toont indien aan en het waypoint op de kaart zichtbaar is, de naam van het waypoint op de kaart.
Toon pictogram op de kaart:
Toont indien aan en het waypoint op de kaart zichtbaar is, het icoon  van het waypoint op de kaart.
Echt waypoint:
Een echt waypoint is een waypoint dat niet alleen bestaat om een punt van een route te markeren, maar ook onafhankelijk een markante positie aangeeft. Een echt waypoint dat deel uitmaakt van een route zal op zijn positie blijven staan als het er mee samenvallende route punt wordt verplaatst.
Verkregen van GPS:
Dit geeft aan dat het waypoint oorspronkelijk is gemaakt door het te laden van de GPS, en dus niet is gemaakt door het op de kaart te markeren.
Toon associaties:
Een waypoint kan (als houder) teksten en foto's bevatten. Geassocieerde foto's met locatie informatie worden op de kaart vertoond. 

Het volgende kader bevat de positie en de tijd van het waypoint.

Oost:
De oost kaart co÷rdinaat in meters.
Noord:
De noord kaart co÷rdinaat in meters.
Kaart hoogte
De hoogte volgens de hoogte kaart op de aangegeven positie. Deze hoogte kan niet worden bewerkt.
Waypoint hoogte
De hoogte van het waypoint (bijvoorbeeld zoals gemeten door de gps).
Wgs84
De positie aanduiding in het wgs84 datum systeem, met hoogte boven gemiddeld zeeniveau op de aangegeven positie.
Tijd:
De tijd behorende bij het waypoint (kalendertijd met zomer/wintertijd aanduiding volgens Europese regels en een tijdzone aanduiding). Als het waypoint dicht bij een track (met tijd informatie) ligt en met die track geassocieerd is, dan kan TopoAlbum de tijd waarop de GPS waarneming is gemaakt herleiden door de positie langs de track te vergelijken met de tijd langs de track. Als de track tijd niet beschikbaar is maar u kent de waarnemingstijd van het waypoint dan kan dit behulpzaam zijn bij het reconstrueren van de track tijd.