Bewerkingen op of met gebruik van de Infobase

Top

Introductie
Scannen
GPS data
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase
  Bewerkingen
  Mappen

Met de menu keuze Infobase-Bewerkingen verschijnt het volgende Infobase bewerkingen dialoog.

 

De meeste bewerkingen in dit dialoog hebben betrekking op de Exif informatie in de jpg bestanden en/of de afbeeldingen zelf. De bovenste lijst bevat de namen en bestandstijden van alle afbeeldingsbestanden in het document (of alle afbeeldingsbestanden in de Infobase als geen document geopend was toen u het menu Infobase-bewerken koos). In deze lijst kunt u een afbeelding selecteren en een verzameling van afbeeldingen markeren. De geselecteerde afbeelding wordt links in het dialoog getoond.

Er kunnen verschillende bewerkingen worden uitgevoerd. De bewerking wordt toegepast of op de geselecteerde afbeelding of op alle gemarkeerde afbeeldingen. Met de knoppen Markeer alles en Markeer niets kunt u alles of niets markeren. Meer gespecialiseerde selecties kunnen worden gemarkeerd via de Markeren via dialoog knop.

Het uitvoeren van een bewerking start door de knoppen Annoteer gemarkeerden, Annoteer geselecteerde, Verwijder gemarkeerden en Verwijder geselecteerde rechts boven in het dialoog. De Verwijder ... knoppen verwijderen de afbeeldingsinformatie uit de Infobase van TopoAlbum; het bestand zelf blijft gewoon bestaan.

Met de knop sluiten rechts onder kunt u het dialoog sluiten en terugkeren naar het programma.

Welke Annotatie bewerkingen worden uitgevoerd (met de knoppen Annoteer geselecteerde of Annoteer gemarkeerden) is bepaald door de inhoud onder de verschillende tabbladen. Hier vult u de meest gewenste instellingen in, en bergt die dan op met de knop Instellingen bewaren. Als u annotaties wilt toepassen, dan markeert u de gewenste afbeeldingen, verandert eventueel de instellingen onder de tabbladen, en start de annotatie. Daarna kunt u de laatste tabbladen wijzigingen weer herzetten met de knop Standaard Instellingen.

Bij de tab Exif inhoud, vind u de complete Exif inhoud van de geselecteerde afbeelding. Met de tabbladen Auteursrecht , Beschrijving, Plaats en tijd kunt u de inhoud van deze Exif informatie aanpassen. Met het tabblad Annotaties bepaalt u of en welke tekst er op de afbeelding zelf wordt geplaatst. Tenslotte met het tabblad Afbeeldingen kiest u welke soort afbeeldingen er gemaakt gaan worden (andere afmetingen, backup enz.).

Exif informatie in het jpg bestand bewerken

Exif informatie wordt door uw camera in het jpg bestand geschreven. Het bevat een schat aan informatie over de instellingen van uw camera tijdens de opname: het soort camera, het merk, de belichtingsinstellingen, sluitertijden, de opnametijd enz. Met de tab 'Exif inhoud' kunt u al deze instellingen bekijken (uitgezonderd de instellingen van de zogenaamde 'thumbnail').

Behalve de camera instellingen is er ook ruimte in het Exif segment voor de Artiest, de auteursrechten van de fotograaf en de uitgever, een beschrijving van de foto, de (locale) tijd van de opname, de universele (utc/gmt) tijd, en de locatie van de fotoopname.

Met de keuze 'Auteursrecht' krijgt u in het dialoog te zien welke informatie in het Exif segment staat en wordt de gelegenheid geboden wat u er voor in de plaats wilt hebben. Als u de Exif informatie wilt vervangen door uw informatie dan markeert u het onderdeel rechts naast het item. Wilt u de Exif informatie ongewijzigd laten dan markeert u uw informatie niet.

Op dezelfde manier kunt u een beschrijving van de foto specificeren en markeren. Ook hier geld dat niet gemarkeerde informatie niet in de Exif gewijzigd wordt.

De tijd en plaats informatie uit de Infobase kan in de Exif worden opgenomen. De tijdinformatie in TopoAlbum is meestal completer dan die in de Exif van een gewone camera. De plaats informatie wordt alleen door heel speciale camera's, voorzien van een gps verbinding, in het Exif bestand geschreven. TopoAlbum kan dat hier voor u ook doen. Markeer weer de elementen die u (uit de Infobase) in de Exif geplaatst wilt zien.

De keuze 'Bestandtijd' bepaald of de creatie en modificatie tijd van het bestand op de tijd zoals die in de Infobase bekend is wordt gezet. De absolute (UTM/GMT) opnametijd wordt door Windows getoond in de locale kalender vorm.

Onder de 'Annotaties' tab geeft u aan welke annotaties in de afbeelding zelf moeten worden opgenomen. U kunt hier opgeven of u de tijd en/of de plaats (in graden, minuten en seconden voor de WGS84 datum), hoogte en of tijd specificatie op de afbeelding wilt plaatsen. U ziet een voorbeeld voor de geselecteerde afbeelding links onder in het dialoog.

Met de tab Afbeeldingen bepaald u tenslotte welke afbeeldingen er gemaakt of aangepast gaan worden. De miniafbeeldingen bevatten geen annotaties op het plaatje, maar zijn bedoeld om de Exif informatie te bewaren. Die kan dan later weer in een afbeelding geplaatst worden als die na bewerkingen met een fotobewerkingsprogramma verloren zijn gegaan.

De gemaakte afbeeldingen worden geplaatst in een folder ''ann" in de zelfde folder waar zich ook de originele afbeeldingen bevonden.

Het resultaat van de annotatie ziet er dan als volgt uit:

Afbeeldingsbestanden markeren

Bestanden in de Infobase kunnen gemarkeerd worden aan de hand van een de volgende criteria.

 1. het bestand niet (meer) bestaat
  De oorzaak van dat een bestand niet meer bestaat is eenvoudig dat u (of iemand anders) het bestand heeft verwijderd, van naam veranderd of verplaatst.
 2. de Exif informatie in het bestand komt ...
  Dit zijn bestanden waarin de Exif informatie niet overeenkomt (binnen redelijke toleranties) met de informatie in de Infobase, of als de Informatie in de Infobase completer is dan die in het Exif bestand. Die komen in aanmerking voor een update van bijvoorbeeld tijd en plaats.
 3. het bestand geen locatie informatie...
  Dit zijn bestanden zonder plaats informatie. Als TopoAlbum die informatie wel heeft, kunt u die in de Exif plaatsen.
 4. de bestandsnaam past bij het volgende templaat
  Markeert alle bestanden waarvan het opgegeven 'templaat' past bij de naam van het bestand. Het templaat bevat gewone letters en cijfers die direct overeen moeten komen met de bestandsnaam. Het templaat kan ook de tekens '*', '+' of een '.' bevatten, die een speciale betekenis hebben. Bij een '*' passen nul, een of meerdere tekens uit de bestandsnaam, bij een '+' een of meerdere en bij een '.' een enkel teken.
  Zo markeert u bijvoorbeeld alle bestanden in de map 'C:\pictures' door de naam templaat 'C:\pictures\*' op te geven, en alle bestanden met ergens 'pentax' in de naam door het templaat '*pentax*'.