3.4 GPS connectie

Top

Introductie
Scannen
GPS data
  Waypoints
  Routes
  Tracks
  GPS
  Importeren
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

GPS met de computer verbinden

Om gegevens met de GPS te kunnen uitwisselen, verbindt u de GPS met een daarvoor geschikte kabel aan een van de seriŽle poorten van de computer of aan een USB poort. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw GPS. Stel de GPS in op het 'Garmin' protocol.

Door het menu "Gps - Poort instellingen" verschijnt het "GPS poort eigenschappen" dialoog. Met dit dialoog kiest u vervolgens het type GPS (vooralsnog is alleen de keuze Garmin beschikbaar) en met welke seriŽle of USB poort de GPS kabel is verbonden. Noot: het dialoog rechts is ondertussen aangepast en toont nu alle beschikbare seriŽle poorten, inclusief seriŽle poorten die door USB connecties tot stand komen en ook de mogelijkheid 'USB poort'. Er wordt nu nog niet met de GPS gecommuniceerd, dit begint pas bij het halen of brengen van data naar of van de GPS.

Data van de GPS halen

Zet de GPS aan en kies het menu "GPS - Van GPS halen...". TopoAlbum communiceert vervolgens met de GPS. Het GPS (sub) type wordt bepaald en indien het type wordt herkend, worden de waypoints, routes en tracks van de GPS geladen. Tijdens het laden vermeldt de statusbalk hoe ver deze procedure gevorderd is.

Het laden van GPS data is een kopieer actie: alle data blijft onveranderd op de GPS aanwezig. Is het laden gereed, dan verschijnt het selectie dialoog. Hier selecteert u de data die u wilt opslaan in TopoAlbum. Sluit het dialoog af met OK.

Het kan voorkomen dat waypoints, routes en tracks in TopoAlbum dezelfde naam hebben als in de GPS. Als zulke objecten daadwerkelijk verschillen dan is er een probleem; aanwezige objecten mogen niet zomaar veranderd worden door het laden van GPS data. In die gevallen verschijnt het "Naam conflict bij importeren" dialoog.

Dit dialoog biedt de volgende mogelijkheden om het probleem te verhelpen.

 1. Hernoem geÔmporteerde.
  Het van de GPS geladen object kan een nieuwe naam worden gegeven.
 2. Hernoem bestaande.
  Het in TopoAlbum aanwezige object kan een nieuwe naam worden gegeven.
 3. Importeer niet.
  Het laden van dit object kan worden overgeslagen.
 4. Vervang bestaande door geÔmporteerde.
  Het in TopoAlbum aanwezige object kan verwijderd worden.

Om te voorkomen dat onnodig vele dialogen beantwoord moeten worden is er de optie "Los toekomstige conflicten op dezelfde manier op" om bij het volgende probleem dezelfde oplossing te kiezen. In dat geval verschijnt het dialoog dus niet meer, maar wordt het probleem op dezelfde manier opgelost.

Is het halen van GPS data naar TopoAlbum gereed, dan staat de data in de map 'DATUM_dd_mm_jjjj'. Afhankelijk van de programma instellingen is ook een automatische associatie van de data uitgevoerd.

Data naar de GPS brengen

Om waypoints en routes naar de GPS te brengen kiest u het menu "GPS - Naar GPS sturen...". Dan verschijnt het selectie dialoog. De op de kaart geselecteerde waypoints, routes en tracks zijn in het dialoog al gemarkeerd. U kunt nu veranderingen aanbrengen in wat u naar de GPS wilt sturen. Let hierbij op het maximum aantal waypoints, routes, routepunten, tracks en trackpunten dat door uw GPS is toegestaan! Door 'OK' te kiezen begint het oversturen.

Waypoints, routes en tracks die met dezelfde naam al op de GPS aanwezig waren worden zonder waarschuwing overschreven.

Controleer de gegevens op de GPS na het sturen van de data voordat u een (lange) reis gaat beginnen. Het is meer dan vervelend om in een ander land tot de ontdekking te komen dat de GPS inhoud niet correct is. Controleer bijvoorbeeld het aantal waypoints en routes en de route lengtes. Ook kunt u ter controle de GPS gegevens weer terug in TopoAlbum laden.