3.3 Tracks

Top

Introductie
Scannen
GPS data
  Waypoints
  Routes
  Tracks
  GPS
  Importeren
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

Tracks worden niet, zoals waypoints en routes, op de kaart gemaakt. Ze komen tot stand door het invoeren van een op de GPS opgenomen track. Vervolgens kan een track bewerkt worden. Dat is met name nuttig omdat de GPS af en toe foute metingen kan maken. Die fouten kunnen worden opgespoord en verwijderd.

Het bewerken gebeurt of direct op de kaart of in het track 'Eigenschappen' dialoog.

Track op de kaart bewerken

Een punt op de track kan met de linker muisknop geselecteerd worden. Het geselecteerde punt veranderd van kleur en wordt iets groter. Door de muisknop ingedrukt te houden kan het geselecteerde punt naar een nieuwe positie gesleept worden. Soms zijn GPS meetfouten overduidelijk op de kaart te zien als pieken in de track. Deze pieken kunnen verwijderd worden door de track punt te selecteren en het menu 'Bewerken-Verwijderen trackpunt' te kiezen. Er is echter een betere methode om fouten op te sporen. 

Niet alle meetfouten van de GPS zijn op de kaart duidelijk te zien. Meetfouten die veroorzaakt zijn door reflecties van radiogolven geven vaak aanleiding tot een kortstondige foute positie. Een grote snelheid langs de track is een direct gevolg. Als track tijd informatie in de opname aanwezig is, dan is de snelheid een betere indicatie voor een  meetfout dan de afwijkingen op de kaart. Deze snelheidspieken kunnen we zien en corrigeren met het track 'Eigenschappen' dialoog.

De posities van geassocieerde waypoints, routes en foto's kunnen langs de track op de kaart getoond worden. Hiervoor dubbel klikt u in het explorer venster de track om de  verschillende vertoning instellingen te doorlopen. Om direct een instelling te veranderen kunt u van het 'Toonwerktuig' gebruik maken.

Track eigenschappen dialoog

Dit dialoog kan op verschillende manieren worden opgeroepen.

  • Selecteer met de linker muisknop een track en kies het menu 'Bewerken-Eigenschappen'.
  • Selecteer met de rechter muisknop (in het kaart of het explorer venster) een track en kies 'Eigenschappen' uit het context menu.

Met dit dialoog kunnen verschillende eigenschappen van de track worden aangepast.

Links boven in het dialoog vinden we de naam en de tijd van de track.

Naam
De naam van de track kan hier gewijzigd worden. Een tracknaam bestaat uit maximaal 30 tekens (letters, cijfers, spatie, underscore, plus en min). De eerste tien tekens moeten de track eenduidig identificeren. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Track tijd
Dit is de tijd van de track. Als de track tijdinformatie bevat (dit hangt af van hoe de track in de GPS was opgeslagen) dan is deze tijd initieel gelijk aan de start tijd van de track. Anders wordt de tijd waarop de track van de GPS is geladen hiervoor gebruikt. In dit laatste geval is het handig deze  tijd op de dag van de wandeling te zetten in verband met het associŽren van foto's met de track. Dit opnieuw associŽren gebeurt dan door het menu 'Bewerken-Automatisch associŽren'.

In de onderste helft van het dialoog vindt u grafieken en statistieken van de track. Selecteer de tabs om de gewenste informatie zichtbaar te maken.

Hoogte en snelheid versus afstand.

De eerste tab geeft een grafiek van hoogte en snelheid tegen de track afstand weer. De hoogte is in blauw en de snelheid in rood getekend. De hoogte schaal staat links en de snelheid schaal staat rechts. Op de horizontale as staat de afstand langs de track. Tevens worden langs deze as foto posities in het groen gemarkeerd. Deze foto posities (en de snelheid) zijn alleen van waarde als de trackpunten correcte tijd informatie bevatten. Met een grote, groene en verticale streep wordt de positie van het geselecteerde trackpunt aangegeven.

Track punten

Door met de linker muisknop in een van de grafieken te klikken kan een track punt geselecteerd worden. De groene verticale lijn geeft aan welk track punt geselecteerd is.

Het 'Track punt' kader rechts boven in het dialoog geeft de eigenschappen 'Snelheid' en 'Hoogte' van het  geselecteerde track punt weer. Het belangrijkste is de snelheid (in kilometer per uur). Met de knoppen < en > kan een volgend of vorig track punt geselecteerd worden. Pieken in de snelheid kunnen hiermee nauwkeurig opgespoord worden. Met de 'Wissen' knop wordt het track punt verwijderd.

Door duidelijk te hoge snelheden te verwijderen kan de track opname verbeterd worden. In de onderstaande track opname uit de voorbeelden reeks, is de maximale snelheid tegen de 20 km per uur. Ongeloofwaardig voor een wandeling (van ons).

We verwijderen nu enkele pieken. Als de maximale snelheid kleiner wordt dan 10 km per uur past de snelheid schaal zich aan.

De maximale snelheden zijn nu weer minder dan 10 km per uur. Door de track te corrigeren hebben we betere en betrouwbaardere gegevens verkregen over de track statistieken, zoals snelheden en totale afstand (altijd iets kleiner dan de ongecorrigeerde track).

Hoogte en snelheid versus tijd.

De tweede tab geeft een grafiek van hoogte en snelheid tegen de track tijd weer. De opmaak van deze grafiek is identiek aan zoals hierboven beschreven.

DlgTrcHVT.jpg (66680 bytes)

Statistieken

Onder de derde tab staan enkele track statistieken vermeld zoals de track lengte, totale track tijd, maximum en minimum hoogte enz.

DlgTrcStat.jpg (49565 bytes)

Track tijd aanpassen

Tracks die geen tijd informatie bevatten krijgen standaard een vaste tijdsduur. De snelheid is dan overal gelijk en de foto's worden op foutieve locaties weergegeven. In sommige gevallen kunnen we deze situatie enigszins verbeteren door zelf tijden aan track punten toe te kennen. Die tijden kunt u afleiden door tijdens de wandeling een waypoint op te nemen en de tijd daarvan bij te houden, of doordat u  de locatie (en tijd) van bepaalde foto's kent.

Rechts boven in het dialoog kan de begintijd en de eindtijd van de track worden ingesteld. Natuurlijk is de eindtijd later dan de begintijd. Mischien valt het u op dat de tijdzone instelling hier ontbreekt: alle tijden in dit dialoog worden verondersteld in dezelfde tijdzone te zijn als de track 'Gemaakt op' tijd.Ook kan een tijd voor het geselecteerde trackpunt worden gegeven. Door het trackpunt als 'gefixeerd' te markeren (rechts-boven in het dialoog) wordt deze tijd als vast aangenomen en de tijden van andere niet gefixeerde track punten opnieuw bepaald door interpolatie langs de track (dus een constante snelheid van gefixeerd track punt naar gefixeerd track punt).